On practicar / Dónde practicar / Where to train

A València / En Valencia / In Valencia

Donem classes al Campus dels Tarongers de la Universitat de València

Damos clases en el Campus de Tarongers de la Universidad de Valencia

We teach in the Tarongers Campus of the University of Valencia

Horaris Grup I: / Horarios Grupo I: / Schedule Group I:

Dilluns de 19:30 a 21h  i divendres de 18 a 19:30h

Lunes de 19:30 a 21h  y viernes de 18 a 19:30h

Mondays from 19:30 to 21  and  Fridays form 18 to 19:30h

Horaris Gup II: / Horarios Grupo II: / Schedule Group II:

Dimecres i divendres de 19:30 a 21h

Miércoles y Viernes de 19:30 a 21h

Wednesday and Friday from 19:30 to 21h

Ens pots trobar ací:  / Nos puedes encontrar aquí: / You can find us here:

 

Mapa Campus dels Tarongers

Map of Campus dels Tarongers


 

Al món / En el mundo / In the world

Podràs trobar la llista de llocs on practicar kinomichi ací:

Podrás encontrar la lista de lugares donde practicar kinomichi aquí:

You can find the list of places where you can practice Kinomichi here:

http://kiia.net/fr/search.php

Anuncis